Nhà chức trách của Nga cho biết quá trình phê duyệt vắc xin COVID-19 được đẩy nhanh vì diễn biến phức tạp của đại dịch ở trong nước cũng như thế giới. Loại vắc xin này đã được kiểm định an toàn và hiệu quả cao và ngày chính con gái yêu quý của ông Putin cũng đã tiêm loại vắc xin này vào người.