Việt Nam có lợi thế về sản xuất, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản còn EU lại có nhu cầu lớn các mặt hàng này. Mỗi năm khu vực này nhập khẩu khoảng 160 tỷ USD các loại mặt hàng này, chiếm khoảng 8% tổng giá trị nhập khẩu hằng năm. Đây cũng chính là miếng bánh tiềm năng dành cho doanh nghiệp Việt khi EVFTA đã chính thức có hiệu lực. Thế nhưng, chậm thay đổi cả về chất và lượng vẫn là điểm yếu của nhiều doanh nghiệp Việt.

TRỌN BỘ