Bản tin có những nội dung chính: Dịch COVID-19 đã tạo một cú huých cho nền kinh tế số của Việt Nam với làn đổi mới từ cơ quan Nhà nước tới các doanh nghiệp và người dân; Năm nay thưởng Tết của các Ngân hàng thương mại có thể thấp hơn mọi năm; Nhiều nhà đầu tư Mỹ đang rơi vào tình cảnh khó khăn khi nước này hủy niêm yết 3 công ty viễn thông hàng đầu của Trung Quốc.

TRỌN BỘ