Cùng với các ngành kinh tế khác, năm 2020 cũng là năm ngành nông nghiệp Việt Nam phải đối diện với nhiều khó khăn chưa từng có. Một mặt, thiên tai và thời tiết cực đoan, dị thường đã gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất. Mặt khác, đại dịch COVID-19 khiến cho giao thương bị đình trệ. Tuy nhiên, đây cũng là năm của những nỗ lực chưa từng có của ngành nông nghiệp để vượt khó, mở đường cho nông sản đi tiêu thụ cả trong lẫn ngoài nước. Thậm chí còn thiết lập những kỷ lục chưa từng có.

TRỌN BỘ