Thói quen giải trí, xem video và mua sắm trực tuyến của người dùng đã khiến nhu cầu nhân lực nhóm ngành sáng tạo nội dung trên nền tảng số tăng cao, đặc biệt vào thời điểm dịch bệnh bùng phát.

TRỌN BỘ