Thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất. Từ năm 2008 đến năm 2018 ông Trần Văn Kỉnh xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã cải tạo trên 50 ha đất hoang hóa ven sông La. Xây dựng thành công cánh đồng lúa hữu cơ. Đạt 3 lợi ích trên một đơn vị diện tích gồm: Lúa – Rươi – Cáy . Đây là mô hình lúa hữu cơ đầu tiên trên đất Hà Tĩnh, mơ ra triển vọng mới về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nâng cao giá trị gạo Hà Tĩnh

TRỌN BỘ