Kể từ khi được WHO công bố là “Đại dịch toàn cầu” cuối tháng 1/2020, dịch Covid-19 đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế, thương mại, dịch vụ ở nước ta. Không những vậy, dịch Covid-19 còn tác động mạnh đến tâm lý của một bộ phận người dân trong xã hội. Từ đó xuất hiện nhiều hiệu ứng tâm lý xấu điển hình là việc: đổ xô, chen chúc, giành giật nhau các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng, tự ý nâng khống giá các sản phẩm chống dịch.

TRỌN BỘ