Cho trẻ học tiếng Anh từ sớm đang là một xu hướng và là mối quan tâm của rất nhiều phụ huynh. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 thì rất nhiều phụ huynh đã tìm kiếm một ứng dụng di động để con có thể vừa học, vừa chơi, vừa đảm bảo lượng kiến thức cần thiết. Nhiều doanh nghiệp cũng đã nhanh chóng ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để hình thành chương trình học đa dạng cho trẻ.

TRỌN BỘ