Bắt đầu từ tháng 10, ứng dụng thống nhất toàn quốc về phòng chống dịch bệnh COVID-19 có tên PC-Covid đã chính thức được đưa vào sử dụng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Với ứng dụng này, mỗi người dân sẽ chỉ thấy duy nhất 1 mã QR cá nhân thống nhất trên toàn quốc có dấu Quốc huy ở giữa. Cùng với mã QR an toàn, phiên bản mới nhất của ứng dụng PC-Covid đã được cải thiện tính năng thẻ thông tin Covid cho phép áp dụng theo quy định của từng địa phương.

TRỌN BỘ