Trước đây, công nghệ nhận diện khuôn mặt thường chỉ xuất hiện trên các bộ phim nổi tiếng ở nước ngoài. Nhưng một thời gian ngắn không lâu sau đó, ngay bây giờ ở Việt Nam, công nghệ nhận diện khuôn mặt đã hiện hữu không chỉ là những giải pháp, ứng dụng mà ta sử dụng từ những nhà cung cấp nước ngoài nữa, mà chúng ta đã có những sản phẩm 'made in Vietnam'.

TRỌN BỘ