Bại não bẩm sinh dẫn đến tật nguyền, chậm nói, không có khả năng di chuyển, khi sinh ra em đã trở thành gánh nặng của gia đình. Nhưng vượt lên hoàn cảnh đó, Nguyễn Đức Thuận đã chăm chỉ học tập, vượt lên bệnh tật trở thành học sinh ưu tú của trường PTTH Chuyên Bắc Ninh với giải 3 học sinh giỏi quốc gia môn tin học, giải nhất học sinh giỏi môn tin học khu vực duyên hải miền Trung.

TRỌN BỘ