Trần Thạnh Tâm - biệt danh Tâm Ngô đồng là chủ nhiệm của CLB Xuyên Việt. Hành trình của Tâm bắt đầu từ chuyến đi bộ từ TP.HCM ra Hà Nội để quyến góp sách cho trẻ em nghèo. Bắt đầu từ đó, hành trình đi xuyên việt để làm từ thiện của Tâm Ngô đồng chính thức bắt đầu. Tính đến nay, Tâm đã đi bộ qua 45/63 tỉnh thành, đặc biệt là kịp thời có mặt tại những nơi cần sự trợ giúp nhất - như thiên tai, dịch bệnh

TRỌN BỘ