Chính sách hỗ trợ con giống (trâu, bò, dê và gia cầm…) thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững tại tỉnh Điện Biên được triển khai từ nhiều nguồn vốn, gồm: Chương trình 30a, Chương trình 135, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Ðề án 79 và nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động từ thiện xã hội. Tính riêng trong giai đoạn 2014 - 2018, nguồn vốn Chương trình 30a đã hỗ trợ hơn 133 tỷ đồng cho 13.297 hộ chuyển đổi mô hình sản xuất; Chương trình 135 hỗ trợ 6.103 con gia súc, 55.192 con gia cầm với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng… Tuy nhiên, với cách làm lấy được, hiệu quả mang lại không tương xứng với nguồn lực đầu tư. Thậm chí, đã có những dự án hỗ trợ trâu, bò giống cho hộ nghèo ở huyện Điện Biên Đông, hiệu quả đạt được chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

TRỌN BỘ