Bản tin có những nội dung đáng chú ý: Hiệu quả của việc xét nghiệm gộp mẫu tại các vùng có dịch; Bắc Giang hoàn thành Trung tâm hồi sức tích cực ICU; : Tp Hồ Chí Minh: FO bị giãn cách, mất việc được đề nghị hỗ trợ 3 triệu đồng/người; Báo động về việc sử dụng kháng sinh cho bệnh nhân Covid-19 ở Anh và Ấn Độ

TRỌN BỘ