Nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách, nhiều hoạt động của người dân bị tạm ngừng trừ những trường hợp cần thiết. Những lao động tự do, người thu nhập thấp ngay lập tức bị ảnh hưởng do nguồn thu nhập bị gián đoạn. Chính vì vậy việc hỗ trợ lao động tự do là rất cấp bách.

TRỌN BỘ