Xuất khẩu thuỷ sản tăng trưởng ấn tượng trên nhiều thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc và Hàn Quốc. Gần một phần ba các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản có doanh số từ 1 triệu USD trở lên. Dự báo xuất khẩu thuỷ sản trong quý II sẽ tiếp đà tăng trưởng 10%, đạt khoảng 2,1 tỷ USD.

TRỌN BỘ