Trong khi dịch COVID-19 vẫn chưa được khống chế hoàn toàn trên thế giới thì việc theo dõi sát các biến thể mới là hành động cấp thiết. Và mới đây, biến thể Delta đã được xác định là có một đột biến xuất hiện tại 1 số quốc gia, gây ra ít nhiều lo ngại.

TRỌN BỘ