Biến thể Delta đang lây lan mạnh khiến cho nhiều quốc gia phải thay đổi chiến lược, từ không COVID sang sống chung với dịch bệnh. Trong lúc này, các "loại vũ khí" để chống biến thể Delta cần nâng cấp lên như thế nào để thế giới có thể đạt tới một viễn cảnh trong tương lai mà khống chế được dịch bệnh?

TRỌN BỘ