Các di tích lịch sử tại phố cổ Hà Nội đang bị xâm hại một cách nghiêm trọng. Tình trạng này diễn ra phổ biến và trong một thời gian dài nhưng lại chưa có chế tài xử phạt đủ nghiêm khắc để xử lý dứt điểm tình trạng này.

TRỌN BỘ