Tình trạng thiếu lao động đang diễn ra nghiêm trọng tại nhiều nước đang mở cửa trở lại. Tại 1 thị trấn nghỉ mát ở Mỹ, các chủ nhà hàng phải nảy ra ý tưởng sử dụng robot để làm nhân viên phục vụ.

TRỌN BỘ