Tổng Giám đốc WHO tuyên bố tổ chức đa phương này sẽ tiếp tục dẫn dắt cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, “vốn đe dọa phá vỡ khuôn khổ hợp tác quốc tế.”

TRỌN BỘ