"Virus này sẽ còn sống chung với chúng ta rất lâu nữa" - đó là cảnh báo của WHO nhằm kêu gọi các quốc gia không nên vội vàng và mất cảnh giác trước dịch COVID-19

TRỌN BỘ