Lượng vốn đầu tư mạo hiểm vào các công ty khởi nghiệp công nghệ Việt Nam trong nửa đầu năm 2021 đã giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua... Số liệu vừa được công bố trong báo cáo thị trường đầu tư công nghệ Đông Nam Á do bộ phận nghiên cứu của Cento Ventures trụ sở Singapore thực hiện định kỳ. Theo đó trong nửa đầu năm nay...

TRỌN BỘ