Thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 20/10, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 23,74 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ, trong đó vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm so với cùng kỳ đều tăng mạnh, lần lượt đạt trên 13 tỷ USD và trên 7 tỷ USD. Những doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam cho biết, họ cam kết sẽ tiếp tục tăng cường mở rộng đầu tư trong thời gian tới.

TRỌN BỘ