Cứ 2 người tham gia vào hệ thống BHXH thì 1 người lại rời đi, xu hướng này đặc biệt gia tăng trong những tháng đầu năm nay. Gia tăng rút BHXH một lần - thực trạng đáng lo ngại, ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi người lao động và tác động đến an sinh của Nhà nước.

TRỌN BỘ