Trong số 21 quốc gia bị Ủy ban Châu Âu EC đưa ra thẻ vàng về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định từ cuối năm 2017 thì đến nay đã có 14 quốc gia được xóa thẻ vàng. Thế nhưng Việt Nam không nằm trong danh sách này dù chúng ta có nhiều cố gắng để khắc phục. 4 năm "vướng" thẻ vàng ảnh hưởng đến tiến trình, tăng thêm các thủ tục hành chính kiểm soát thủy sản vào thị trường EU và các thị trường khác. Mục tiêu để gỡ thẻ vàng, hãy cùng trao đổi với ông Nguyễn Quang Hùng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục thủy sản.

TRỌN BỘ