Bịa đặt thông tin về các ca bệnh, về vắc-xin, về tình trạng phong tỏa và thậm chí là trích dẫn sai lệch về các chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch bệnh... Virus tin giả có dấu hiệu lây lan trở lại làm phức tạp thêm cuộc chiến chống COVID-19 của cả cộng đồng.

TRỌN BỘ