Những con số ca bệnh tăng lên mỗi ngày, cùng với đó là các địa phương, cơ sở thực hiện giãn cách tăng lên. Nguy cơ bùng phát dịch trong các phân xưởng, nhà máy, khu công nghiệp là hoàn toàn có thể xảy ra. Tháng 5 là tháng an toàn lao động và trong bối cảnh này thì phòng chống dịch bệnh chính là sự an toàn lớn nhất cho lao động và sản xuất.

TRỌN BỘ