Khi quĩ đất tại các đô thị lớn ngày càng hẹp, giá lại cao thì các địa phương sở hữu quĩ đất rộng có tiềm năng phát triển kinh tế và có nhiều chính sách ưu đãi sẽ thu hút được các nhà đầu tư. Tại khu vực Tây nguyên nhờ có chính sách thu hút linh hoạt , một số doanh nghiệp bất động sản đã mạnh dạn tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển các tổ hợp thương mại cao cấp đa chức năng

TRỌN BỘ