Tết âm lịch năm nay sẽ là Tết đầu tiên toàn Trung Quốc ở vào trạng thái phòng dịch COVID-19. Do đó, áp lực lên giới chức Trung Quốc rất lớn. Họ được cảnh báo: sẽ không được nghỉ xả hơi, do vừa phải đảm bảo sự đi lại thông suốt, vừa phải đảm bảo an toàn chống dịch.

TRỌN BỘ