Những nội dung đáng chú ý: Mô hình tách đôi bệnh viện để điều trị bệnh nhân COVID-19; Xử phạt người không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông; Chiến lược không nhân nhượng với COVID-19 của Trung Quốc;...

TRỌN BỘ