Ngành dạy thêm, học thêm trị giá 120 tỷ USD tại Trung Quốc sắp tới sẽ phải đối mặt với những quy định được dự báo là nghiêm ngặt hơn nữa, bao gồm việc cấp thí điểm việc dạy thêm trong kỳ nghỉ và hạn chế quảng cáo.

TRỌN BỘ