Kênh Hy Vọng thuộc phường 15, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng trong việc tiêu thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất và dân cư ở khu vực xung quanh. Tuy nhiên, 10 năm qua, kênh Hy Vọng đang bị bức tử và ô nhiễm nghiêm trọng do lượng rác thải sinh hoạt khổng lồ thải ra làm khu vực này luôn bị ngập mỗi khi mưa đến. Mới đây, nhiều người dân vui mừng khi nghe thông tin: Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị vừa đề xuất chủ trương đầu tư công dự án cải tạo kênh Hy Vọng.

TRỌN BỘ