Tại kỳ họp lần thứ 25 vừa qua, Hội đồng nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương xây dựng hai dự án hạ tầng quan trọng ở Tp Hồ Chí Minh. Nhằm giải quyết 1 điểm đen ùn tắc giao thông và 1 dự án khác giải quyết con kênh ô nhiễm nhất Thành phố. Những dự án sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người dân ở các khu vực này.

TRỌN BỘ