Những thông tin chính đáng chú ý: Hàng trăm khối đất đá đổ xuống quốc lộ do mưa lớn; Phát hiện hàng chục tấn phân bón vi phạm nhãn mác; Dùng xe 'luồng xanh' đi giải quyết mâu thuẫn;...

TRỌN BỘ