Thương mại hóa tín chỉ các-bon rừng, thúc đẩy hình thành thị trường mua bán loại hàng hóa đặc biệt này tại Việt Nam được đánh giá là hợp với xu thế thế giới. Hiện Bộ Tài Nguyên và Môi trường đang xây dựng nghị định Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-zôn, trong đó, một nội dung quan trọng là về tổ chức và phát triển thị trường các-bon trong nước. Tiềm năng rất lớn, tuy nhiên khi Việt Nam chưa xây dựng thị trường tín chỉ trong nước thì theo các chuyên gia, việc mua bán tín chỉ mới chỉ dừng lại thí điểm, chưa thể thực hiện đại trà được.

TRỌN BỘ