Không chỉ bitcoin mà gần 7000 loại tiền số đã bị bán tháo trong tuần vừa qua. Trong 'cơn bão' bán tháo ấy, nhà đầu tư ở Mỹ không chỉ mất tiền do những dòng tweet của nhà đầu tư 'cá mập' Elon Musk, mà còn mất tiền vì những lý do không ngờ. Và hướng đi sắp tới cho kênh đầu tư tiền số sẽ là gì?

TRỌN BỘ