Những ngày sau tết, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp, nhiều nhân viên, học sinh phải làm việc và học tập tại nhà, nhiều khu vực bị phong tỏa, giãn cách để thực hiện công tác phòng chống dịch. Cho nên, nhu cầu mua laptop để làm việc và học tập tại nhà trong thời gian này là rất lớn, vì thế thị trường này đang bùng nổ hơn bao giờ hết.

TRỌN BỘ