Sau khi điểm lại hồ sơ, tường trình của kíp trực, đại diện bệnh viện Từ Dũ đánh giá quy trình từ lúc sản phụ nhập viện cho đến khi mổ lấy thai không ghi nhận sai sót.

TRỌN BỘ