Giới chức tỉnh Chiết Giang cho biết, dịch vụ ngầm này hoạt động bằng cách gửi các mẫu máu trích từ bào thai ra tới Hong Kong, Trung Quốc để tiến hành xét nghiệm, nhằm xác định giới tính thai nhi. Ít nhất 300 người tham gia vào hoạt động bất hợp pháp này, với mạng lưới trải hầu như khắp nơi ở Trung Quốc và nhắm vào các đối tượng sắp sinh con và mong có con trai.

TRỌN BỘ