Những nội dung chính đáng chú ý: Giá nông sản tăng mạnh tác động tích cực đến doanh nghiệp, nhà đầu tư; Thủ đoạn mới của nhóm lừa đảo qua điện thoại; Giới nhà hàng tại Pháp khốn đốn vì lệnh đóng cửa mới nhất;...

TRỌN BỘ