Chương trình 712 của Chính phủ về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt, do Bộ Khoa học và Công nghệ làm đầu mối thực hiện, trong 10 năm qua đã có hàng nghìn doanh nghiệp được áp dụng các công cụ cải tiến vào quản lý và sản xuất. Trong bối cảnh vừa chống dịch Covid - 19, vừa khôi phục sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp lại càng trú trọng hơn đến việc nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ.

TRỌN BỘ