Từ thời điểm ca COVID-19 đầu tiên xuất hiện ở Hà Nam đến nay, trong chưa đầy 9 ngày thì virus SARS-CoV-2 đã lan ra 19 tỉnh thành trên cả nước, tiếp tục có nguy cơ lan rộng hơn. Có thể thấy, diễn biến dịch đang đặt ngành y tế Việt Nam và các địa phương vào một cuộc chiến mới, rất cam go chống lại dịch COVID-19.

TRỌN BỘ