Hiện tại, các quy định về phòng chống dịch Covid-19 không hề thiếu, cái thiếu ở đây chính là trách nhiệm của một số cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan đơn vị khi vẫn còn tâm lý chủ quan, mất cảnh giác, ỷ lại. Dịch bệnh không chờ đợi những sự sửa sai hay khắc phục. Trao đổi về vấn đề này, hãy cùng "Sự kiện và bình luận" gặp gỡ PGS.TS Nguyễn Ngọc Đào - Giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia và ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

TRỌN BỘ