Tại tỉnh An Giang, bà con có cách để biến cọng rơm, một loại phế phẩm trong nông nghiệp trở thành phụ phẩm cần thiết mang về tiền triệu sau mỗi vụ mùa nhờ nghề cuộn rơm. Một cái nghề làm chơi, ăn thiệt, đang rất hot vào mỗi mùa thu hoạch lúa.

TRỌN BỘ