Những ngày này, rất nhiều câu chuyện về những hành động đẹp, những tấm gương sáng ngời trong phòng chống dịch bệnh đang được chia sẻ rộng rãi. Điển hình như câu chuyện tại An Giang, để hỗ trợ các lực lượng nơi biên giới, nhiều cán bộ công an bán chuyên trách đã viết đơn tình nguyện đăng ký tham gia với tinh thần chống dịch như chống giặc.

TRỌN BỘ