Những nội dung đáng chú ý trong chương trình: - Điều tra kho xăng dầu hơn 12.000 lít ở Bình Thuận - Đà Nẵng xử phạt hành vi câu trộm điện - Quảng Ngãi: Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 - Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ tuyến đường du lịch ven biển

TRỌN BỘ