Một chiếc xe đã hỏng của ai đó. Một vài đồ phụ tùng được quyên góp. Cộng thêm chút nỗ lực là các thành viên nhóm "Phục hồi xe đạp cũ" tại Tp. Hồ Chí Minh đã đem lại sức sống cho những chiếc xe cũ và gửi đến những người cần sử dụng. Các thành viên đều người lao động, từ xe ôm đến cô bán rau. Nhưng chính vì sự đồng cảm, nhóm đã cùng chung tay để chia sẻ khó khăn với những người thiệt thòi hơn.

TRỌN BỘ