Vi phạm bản quyền âm nhạc trong sản xuất phim ảnh là câu chuyện không mới. Thế nhưng, nhiều năm nay, tình trạng này vẫn tái diễn như một căn bệnh khó chữa. Thiếu hiểu biết về quyền tác giả hay sự tùy tiện, nhập nhèm của những nhà làm phim là nguyên nhân của tình trạng này?

TRỌN BỘ