Những ngày vừa qua, dù dịch bệnh vẫn đang hoành hành nghiêm trọng nhưng những mũi tiêm vaccine không phải là mối quan tâm duy nhất. Năm COVID-19 thứ hai, các quốc gia sẽ không chỉ thích nghi với cuộc sống bình thường kiểu mới, mà còn phải giải quyết những vẫn đề âm ỉ, đã tồn tại từ lâu. Những bài toán đường dài đang làm đau đầu chính phủ nhiều nước.

TRỌN BỘ